Poplava

Podnošenje prijava za nadoknadu štete narednih 15 dana

Meštani Koprivnice, Loćike, Malog Drenovca, Vrćenovice, Šurića, Česte, Čukurovca, Kuline, Porodina, Ljuptena i Vukanje mogu u narednih 15 dana da prijave štetu na porodičnim stambenim objektima u ličnoj svojini, nastalu kao posledica elementarne nepogode.

U prijavi je potrebno navesti: ime, prezime i adresu stanovanja vlasnika oštećenog porodično stambenog objekta, broj katastarske parcele i katastarske opštine na kojoj se nalazi oštećeni objekat i JMBG (Jedinstveni matični broj građana) vlasnika oštećenog objekta.

Komisija za procenu štete, navodi se, neće obrađivati zahteve građana čije su prijave nepotpune i neblagovremene, zahteve građana koji nemaju stalno mesto boravka u pomenutim naseljima i zahteve koji se odnose na pomoćne i ekonomske objekte, ograde i slično.

Prijave se predaju na pisarnici Opštinske uprave opštine Aleksinac (kancelarija br. 14) sa naznakom „Komisiji za procenu štete od elementarnih nepogoda”.

 

Ostavi odgovor

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen + 12 =