Veće

Veće: Javno-privatnim partnerstvom do sigurnijeg prevoza

Opštinsko veće opštine Aleksinac je usvojilo Zaključak o pokretanju postupka realizacije javno-privatnog partnerstva za obavljanje gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji opštine. Veće je imenovalo i Stručni tim za sprovođenje postupka koji čine zaposleni u lokalnoj samoupravi različitih struka, na čelu sa predsednikom opštine Nenadom Stankovićem. Stručni tim pripremiće koncesioni akt, a konačnu odluku donosi Skupština opštine.

Opštinska vlada saglasila se sa izmenama i dopunama Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta u Predškolskoj ustanovi „Lane” kojima se povećava broj vaspitača sa 59 na 63, kao i medicinskih sestara – vaspitača sa 12 na 14 izvršioca. Do ovih promena je došlo kako bi se zadovoljile kadrovske potrebe uslovljene otvaranjem dve nove grupe, jedne jaslene u gradu i druge celodnevne mešovite u Tešici. Zaposleni u „Lanetu” imaće pravo i na jednokratnu novčanu pomoć u neto iznosu od pet hiljada dinara. Veće ja dalo saglasnost ustanovi da isplati ovu pomoć poštujući Zaključak Vlade Republike Srbije da se zbog unapređivanja uslova rada i poboljšanja materijalnog položaja zaposlenih u predškolskim ustanova iz lokalnog budžeta isplate ova novčana davanja.

Većnici su prihvatili i izmenu Programa korišćenja sredstva koja će biti preusmerena Savetu za unapređenje bezbednosti saobraćaja na teritoriji opštine Aleksinac. Od predviđenih sedam miliona dinara najviše će se izdvojiti za izgradnju bezbedonosnih zona pored škola, oko tri miliona i 150 hiljada dinara, kao i pola miliona za izradu projekta za uređenje školskih zona. Za nabavku dečjih auto-sedišta opredeljeno je 600 hiljada, a za obeležavajuće prsluke 420 hiljada dinara.

Veće

Veće je podržalo i odluku Komisije o dodeli 28 dečjih sedišta roditeljima koji su učestvovali na ranije raspisanom javnom pozivu, kao i ustupanju jednog sedišta Centru za socijalni rad.

Pred članovima opštinske vlade našle su se i dve tačke o kojima konačnu reč daje opštinski parlament. Izmenama Odluke o mesnim zajednicama predviđa se da u naseljima koja imaju do sto stanovnika savet mesne zajednice broji tri člana. Veće je podržalo i Odluku o pristupanju izradi operativnog plana za odbranu od poplava za vode drugog reda u opštini Aleksinac za sledeću godinu. Da bi ona postala validna potrebno je da dobije i zeleno svetlo Skupštine opštine.
Ova sednica je jedna od retkih na kojoj se nije odlučivalo o zahtevima za vansudsko poravnanje radi nadoknade štete zbog ujeda pasa lutalica.

 

Postavi odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

three × one =