Opštinsko veće: Prva sednica novog saziva

Opštinska vlada u novom sazivu, sada sa sedam umesto devet članova, danas se prvi put okupila razmatrajući izvešteje o prošlogodišnjem radu javnih preduzeća i ustanova koje je osnovala lokalna samouprava. Nakon što su pročitali tekst zakletve, većnici su diskutovali i izjašnjavali se o dvadesetak tačaka dnevnog reda.

Većnici su podržali izveštaje javnih preduzeća za 2019. godinu koji su pokazali da su ona poslovala pozitivno. Javno-komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija” iskazalo je dobit od oko 24 miliona dinara, njihove kolege iz JKP „Komunalne usluge” u neto iznosu su bili pozitivni preko 11 miliona , a JP za puteve i stambeno- komunalnu delatnost imalo je dobit od 3,5 miliona dinara. „Vodovod” i „Komunalne usluge” svoju dobit su investirali u povećanje kapitala preduzeća, odnosno iskoristili za investicije u opremi i mašinama. „Putevi” su višak proknjižili kao neraspoređena sredstva i iskoristiće ih za pokrivanje gubitaka iz ranijih godina. Veće je dalo saglasnost na ovakav predlog raspodele dobiti.

Opštinsko veće pozitivno se izjasnilo i o izveštajima o radu ustanova. Prošlogodišnji rad Gradskog pozorišta „Teatar 91” obeležile su aktivnosti oko premijernih i pozorišnih predstava, organizovanje pozorišnog festivala za decu i Manifestacije „Kulturno leto”. Prema izveštaju o radu, Biblioteka „Vuk Karadžić” je uvećala svoj knjižni fond za skoro tri hiljade knjiga. Uspešnu 2019. godinu imao je i Centar za kulturu i umetnost organizujući veliki broj događaja u raznim oblastima, a naročito je bila bogata izdavačka delatnost.

Ustanova za odmor i rekreaciju dece „Lipovac” je u 2019. godini, prema izveštaju, imala za preko hiljadu više noćenja nego u prethodnoj, a uređen je i prilazni prostor objektu. Usvojen je i finansijski izveštaj Predškolske ustanove „Lane” za prošlu godinu. Izveštaj Sportsko-rekreativnog centra „SRCA” za 2019. godinu je povučen pošto nikog od ovlašćenih iz ove ustanove nije bilo da ovaj dokument obrazloži većnicima, pa će se Veće naknadno izjasniti o ovom dokumentu. Nakon izjašnjavanje na Opštinskom veću ovi izveštaji moraju biti usvojeni od strane Skupštine opštine Aleksinac.

Opštinska vlada podržala je Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije za teritoriju opštine Aleksinac u novom sazivu. Komandat Štaba biće novi predsednik opštine Dalibor Radičević, zamenik Čedomir Rakić, a načelnik Olivera Đorđević, policijski narednik. Štab čine još 23 člana. I o ovom rešenju konačnu reč daje opštinski parlament.

Postavi odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

five × 3 =