Uskoro konkursi za direktore ovih javnih preduzeća

Na dnevnom redu današnje sednice Opštinskog veća su se našli planovi i programi rada aleksinačkih ustanova u narednoj 2022. godini. Opštinska vlada se pozitivno izjasnila o programima rada i finansijskim planovima Centra za kulturu i umetnost, Biblioteke „Vuk Karadžić”, Ustanove za odmor i rekreaciju dece „Lipovac”, Gradskog pozorišta „Teatar 91”, Sportsko rekreativnog centra Aleksinac (SRCA), Predškolske ustanove „Lane” i Centra za socijalni rad opštine Aleksinac. Ovi dokumenti su upućeni Skupštini opštine na konačno usvajanje.

Većnici su se izjasnili o finansijskom planu Doma zdravlja za narednu godinu, a koji se odnosi na sredstva dobijena iz opštinskog budžeta u visini od 7,5 miliona dinara. Najviše novca biće izdvojeno za sanaciju ambulante u Rutevcu nešto više od 3,5 miliona, zatim za održavanje voznog parka 960.000 i kapitalno održavanje Doma zdravlja 925.000 dinara.

Članovi opštinske vlade podržali su i nacrt odluke sa tekstom javnog konkursa o sprovođenju izbora direktora u javnim preduzećima „Komunalne usluge” i Preduzeća za puteve i stambeno komunalnu delatnost opštine Aleksinac. I o ovome će se opštinski parlament izjasniti na sednici zakazanoj za 29. decembar.

Opštinsko veće je razmatralo i nekoliko odluka o poveravanju određenih poslova aleksinačkim javnim preduzećima „Vodovod i kanalizacija”, „Komunalne usluge” i Putevima „Aleksinac”. Njima se poveravaju javni poslovi koji su i u opisu njihove delatnosti. Očekuje se da će ove odluke potvrditi odbornici na sledećoj skupštinskoj sednici.

Većnici su podržali i Rešenje o obrazovanju stručnog tima za sprovođenje postupka realizacije projekta javno-privatnog partnerstva sa ili bez elemenata koncesije za obavljanje komunalne delatnosti javnog osvetljenja na teritoriji opštine Aleksinac. Na čelu tima naći će se Novica Dragićević, aktuelni v.d. direktor Puteva, a za stručne konsultante imenovani su Marko Nikolić iz Kragujevca i Miloš Petrović, predstavnik EPS-a.

Pred Većem se ponovo našao Program o postavljanju montažnih objekata odnosno kioska zbog izmena po zonama. Naime, iz prve u drugu zonu prebačeni su kiosci koji su pored porte hrama Svetog Nikole.

Odbornici su dali saglasnost i na zaključivanje vansudskog poravnanja sa građanima koji su pretrpeli štetu od ujeda životinja lutalica i to u tri slučaja. Zbog napada pasa osobi iz Žitkovca dodeljeno je obeštećenje od 33.000, a oštećenima sa Aleksinačkog Rudnika i iz Aleksinca po 23.000 dinara.

Postavi odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

4 × 2 =