U prvom polugodištu prihodi u opštinskoj kasi po planu

Na današnjoj sednici Skupštine opštine Aleksinac usvojen je Izveštaj o prihodima i rashodima u opštinskom budžetu u prvih šest meseci ove godine. Obrazlažući izveštaje načelnica Vanja Stamenković je odbornicima kazala da budžet nema problema sa likvidnošću, ostvareni prihodi su zadovoljavajući i sve zakonske obaveze izmiruju se na vreme i u skladu sa Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza. Ona je još i iznela podatak da ukupni ostvareni tekući prihodi i primanja budžeta u ovom periodu iznose 724.077.888 dinara što je 47,36 odsto u odnosu na godišnji plan.

U strukturi prihoda najznačajniji je porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji je realizovan u ukupnom iznosu od 342.179.827 dinara ili 58,3 odsto u odnosu na plan. Takođe, dobar je i rast poreza na zarade gde je prikupljeno skoro 263 miliona ili 55 odsto godišnje planiranih sredstava. Razlog ovakvog dobrog ostvarenja ovih prihoda je taj što je u ovom periodu došlo do plaćanja odloženih poreza na zarade iz vremena prošlogodišnjeg Kovida.

Što se tiče rashoda, u izveštajnom periodu potrošeno je oko 462.479.832 dinara ili 30,21 odsto u odnosu na godišnji plan. Razlog ovakve male potrošnje je kašnjenje sa realizacijom finansijskih planova direktnih korisnika budžetskih sredstava i programa koji se izvršavaju preko njih. Pretežno su to programi iz komunalne delatnosti, organizacije saobraćaja, saobraćajne infrastrukture, zaštite životne sredine i lokalnog ekonomskog razvoja.

Opozicioni odbornik Ivan Dimić zamerio je aktuelnoj lokalnoj vlasti što je realizacija rashoda iz Budžeta opštine Aleksinac tako mala, i rekao da je ono što je planirano da se uradi u prvih 6 meseci rađeno je na nivou 3 posto, što je po njemu zaista katastrofalno. On je još i kazao da ni jedan ozbiljan projekat nije urađen.

Odbornici su prvi put usvojili i Plan održive urbane mobilnosti opštine do 2031. godine, koji bi trebao ubuduće da doprinese izgradnji većeg broja pešačkih i biciklističkih staza, i smanjenju zagađenosti vazduha kao posledice korišćenja alternativnog kretanja u odnosu na automobile.

Većinom glasova usvojen je i Plan razvoja opštine Aleksinac do 2028. godine. Odbornik Dimić iz opozicije je ovaj dokument ocenio kao prepisane želje iz ranije sličnih planova i da se o njemu trebalo razgovarati, zbog značaja, na posebnoj sednici opštinskog parlamenta. On je još i upitao šta on može da kaže za pet minuta, na koliko je ograničena diskusija odbornika.

Skupština opštine usvojila je i Odluku o pokretanju postupka realizacije projekta javno privatnog partnerstva sa ili bez elemenata koncesije za obavljanje komunalne delatnosti javnog osvetljenja na teritoriji Aleksinca. To je prvi korak u nastojanjima poboljšanja javne rasvete koja, prema rečima predsednika opštine Dalibora Radičevića, javne finansije košta godišnje 36 miliona i zbog čestih ispadanja linija i pregorevanja sijalica ne zadovoljava potrebe građana. Tendencija je postavljanje led osvetljenja.

Odbornici su razrešili Dragišu Simića sa mesta direktora JKP „Vodovod i kanalizacijaˮ zbog prestanka mandata, ali su dali poverenje da i dalje bude na čelu ovog kolektiva kao vršioc dužnosti direktora.

Postavi odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

eleven + 6 =