План који ће променити ситуацију у „Новом насељуˮ, од зграда до путева

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе обавештава јавност да је у току рани јавни увид Плана детаљне регулације подручја „Ново насеље”. Заинтересована лица могу, током увида, своје примедбе на планирана решења да доставе овом Одељењу најкасније до првог марта ове године. План детаљне регулације подручја „Ново насеље” заинтересовани грађани могу да погледају у холу Општинске управе, а примедбе и сугестије се достављају писменим путем.

У објави Одељења за урбанизам и имовинско-правне послове стоји да је „Ново насељеˮ део Алексинца који обухвата потез у у његовом источном делу, на терену неповољном за изградњу због клизишта, непосредно уз значајне путне коридоре, а који захтева обавезу израде детаљних геолошких истраживања за означено подручје или пак појединачна истраживања за сваку парцелу, односно пројекат, као предмет будуће изградње.

Истраживано подручје није обухваћено ниједним планским актом па не постоји могућност издавања грађевинских дозвола без овог плана, који би дефинисао правила градње и уређења простора. Упркос томе је, наглашава се у поменутој објави, изграђен велики број, углавном нелегалних, стамбених објеката као и мрежа саобраћајница. Насељавање овог простора је било стихијско, без планирања саобраћајница са одговарајућим елементима, тако да је будућа урбанизација простора у великој мери ограничена постојећим стањем изграђености.

Због свега, горе изнетог, веома је битно што је започет процес израде Плана детаљне регулације подручја „Ново насеље” који ће омогућити легализацију одређених објеката и саобраћајница. То је и предуслов за реконструкцију државног пута према Нишу који пролази кроз насеље.

Из тих разлога је веома значајно да јавност учествује у јавном увиду и благовременим примедбама и сугестијама допринесе што квалитенијем завршетку процеса који ће као крајни циљ имати израду плана за ово насеље.

Један коментар

Постави одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

4 × four =