Opštinsko veće: Komunalcima isplata pune plate nakon usvajanja Plana

Opštinsko veće opštine Aleksinac je na današnjoj sednici u okviru dvanaest tačaka razmatralo više dokumenata za koje je isključivo bila nadležna opštinska vlada, kao i oblasti za koje konačnu reč daju odbornici opštinskog parlamenta.

Iz delokruga svog odlučivanja većnici su usvojili izmenu i dopunu tarifnog sistema koji se odnosi na javni prevoz pa će ubuduće srednjoškolci i osnovci imati subvencionisane mesečne karte tokom cele, a ne kao do sada samo tokom školske godine. U povlašćenoj grupi subvencionisanih putnika biće i predsednici saveta mesnih zajednica. Grupe putnika koje ispunjavaju uslove za besplatan prevoz to pravo će ostvarivati na osnovu Rešenja o ispunjenosti uslova izdatog od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave. Osim gore pomenutih kategorija stanovništva subvencionisan prevoz ostvaruju i druge kategorije građana koje su predviđene Tarifnim sistemom. Ova prava u ovom obimu biće ostvarena nakon odabira i potpisivanja ugovora sa preduzećem kome će biti poveren javni prevoz.

Opštinsko veće je usvojilo i dva pravilnika o subvencijama za utrošenu vodu korisnicima novčane socijalne pomoći i o osnovnoj podršci detetu i učeniku sa smetnjama u razvoju. Pravo na subvenciju za utrošenu vodu mogu da ostvare korisnici socijalne pomoći u visini od tri metra kubna po članu domaćinstva koji je sposoban za rad, odnosno pet metara kubnih po članu koji je nesposoban za rad. Subvencije jedno domaćinstvo može da dobije maksimalno za 15 metara kubnih utrošene vode. Učenici sa smetnjama u razvoju koji pohađaju osnovnu školu ostvaruju pravo na plaćanje troškova smeštaja po fakturama specijalnih škola sa internatskim smeštajem na teritoriji Republike Srbije.

Opštinska vlada je na današnjoj sednici obrazovala Savet za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u opštini Aleksinac.

Veće je na današnjoj sednici usvojilo i rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Aleksinac u 2021. godini. Ove godine medijima je bilo namenjeno šest miliona u odnosu na prošlogodišnjih pet. Sa najviše novca 900 hiljada podržan je Radio Aleksinac, dok su TV Bosforus i TV Belami dobili po 800, a niška TV Zona plus 700 hiljada dinara. Sredstva je dobilo 14 medija, dok projekti 11 medija nisu sufinansirani.

Većnici su dali i zeleno svetlo većem broju odluka o kojima će konačnu reč da da Skupština opštine Aleksinac na sednici koja je zakazana za sledeći utorak. Pred odbornicima će se naći i Program poslovanja JKP „Komunalne usluge“ za ovu godinu koga je usvojilo Opštinsko veće nakon više vraćanja na dopunu. Naime ovaj dokument je morao da bude usklađen sa masom zarada iz novembra 2014. godine što je bila navodno i zakonska obaveza. Zbog kašnjenja ovog dokumenta zaposleni u Komunalnim uslugama su primili platu u vrednosti od 95 odsto, a ostatak zarada kao i dnevnice za rad u neradnim danima biće naknadno isplaćene. Direktor komunalaca Budimir Marković je kazao da će sa ovom predviđenom količinom novca 85 posto radnika dobijati platu u visini minimalne cene rada. Predsedavajući veća Dalibor Radičević je upoznao većnike da osim minimalne plate radnicima sleduje topli obrok, regres i solidarna pomoć koja je na godišnjem nivou oko 42 hiljade dinara. U pojedinim javnim preduzećima kvalifikaciona struktura je takva da je veliki broj zaposlenih sa niskim koeficijentom.

Većnici su podržali i Lokalni akcioni plan za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, kao i Lokalni akcioni plan za mlade opštine Aleksinac i Lokalni akcioni plan za zapošljavanje u našoj opštini. Ovi akcioni planovi naći će se i na sledećoj sednici opštinskog parlamenta.

Jedan komentar

Postavi odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

six − 5 =