Opštinska vlada razmatrala budžet za 2017. godinu

Budžet opštine Aleksinac za 2017. godinu ušao je u proceduru donošenja. Danas se ovaj dokument našao na sednici Opštinskog veća i dobio je jednoglasnu podršku većnika. Budžetom za narednu godinu planirano je da se u opštinskoj kasi nađe 1.250.708.000 dinara, što je za oko 9.800.000 dinara manje para nego što je bio planirani budžet za 2016. godinu. U budžetu za 2017. godinu naći će se i planirani ovogodišnji suficit od oko 185.400.000 dinara i time pokriti planirani deficit za narednu godinu.

U strukturi prihoda planirano je od poreza na zarade bude manje para nego u ovoj godini i to za 24.300.000 dinara. To je posledica zakonske izmene, po kojoj opština više ne dobija 80% od poreza na zarde zaposlenih, već njoj sada pripada 74%, a ostatak republici. I ovoga puta u strukturi javnih prihoda najveće učešće pripada transferima od drugih nivoa vlasti i to blizu 45%, odnosno plan je da se i u narednoj godini zadrži isti obim sredstava dobijenih od republike. Ostali prihodi uglavnom su predviđeni u skladu sa dosadašnjom realizacijom ovogodišnjeg budžeta.

Kada je u pitanju rashodna strana, planirano je da se za plate lokalnog javnog sektora izdvoji oko 251 milion dinara i u masi nije došlo do povećanja zarada, ali će za 5% veću platu imati zaposleni u ustanovama kulture, a za 6% radnici predškolske ustanove. Kako je rečeno, ova povećanja biće moguća na osnovu rezultata sprovedene racionalizacije za 2016. godinu. Na osnovu priložene tabele u budžetu, u ovoj godini iz opštinske kase platu je primao 341 stalno zaposleni radnik i 31 osoba angažovana na određeno. Planirano je da se naredne godine u javnom lokalnom sektoru finansira 335 stalno zaposlenih i 30 na određeno vreme.

Budžet, kao najvažniji politički i finansijski dokument u lokalnoj samoupravi, moraće da prođe i ocenu opštinskih odbornika na sednici Skupštine opštine Aleksinac, koja je za sada planirana za 16. decembar. Tada se očekuje znatno obimnija rasprava o ovom dokumentu, pre svega od strane odbornika iz redova opozicije.

Većnici su dali saglasnost i na dodelu subvencija u visini od 12 miliona dinara Javnom preduzeću za puteve i stambeno komunalnu delatnost, a sredstva će biti iskorišćena za kupovinu polovnog grejdera i kamiona veće nosivosti. Opštinsko veće je usvojilo i oduku o poveravanju JKP „Komunalne usluge“ nekih poslova koji su se ranije realizovali preko sada već ugašene Direkcije.

Članovi opštinske vlade su na današnjem zasedanju usvojili i programe rada više javnih preduzeća čiji je osnivač lokalna samouprava. I o ovim programima konačnu reč daće odbrnici Skupštine opštine Aleksinac.

Većnici su doneli odluku o istupanju Opštine Aleksinac iz „Regionalne razvoje agencije JUG“ d.o.o. Niš, kao i rešenje o davanju saglasnosti za zaključivanje vansudskog poravnjanja sa ovom agencijom, kojoj će lokana samouprava na ime duga za članarinu morati da plati ko 1.150.000 dinara.

Na današnjoj sednici Veća odobrena su dva vansudska poravnanja sa građanima koji su pretrpeli ujede pasa lutalica. Takođe, većnici su podržali inicijativu građana opštine Aleksinac koji su zatražili da međunarodni vozovi koji saobraćaju do Sofije i Skoplja i ubuduće staju na stanici u Žitkovcu. Veće će uputiti zahtev Železnicama Srbije da i novim redom vožnje predvidi polaske sa ove železničke stanice.

Постави одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

one × 1 =