Општина и НСЗ субвенционишу око 80 радних места

Након што је почетком прошле седмице потписан Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2022. годину између Општине Алексинац и Националне службе за запошљавање-Филијала Ниш, последњег радног дана исте објављени су и Јавни позиви за незапослена лица.

Реч је о субвенцијама за самозапошљавање, субвенцијама за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих и јавни радови, а за ове мере запошљавања обезбеђено је 17.600.000 динара, од којих је локална самоуправа обезбедила 8 милиона из општинског буџета, а остатак Национална служба запошљавања. Ова средства биће довољна за око 25 будућих приватника, двадесетдвоје добиће шансу да дође до посла кроз субвенције послодавцима за новоотворена радна места и 31 лице биће укључено кроз јавне радове.

Иначе, Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима са евиденције НСЗ-а који имају завршену обуку за започињање сопственог посла. Субвенција се додељује у једнократном износу од 300.000 динара, односно 330.000 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради остваривања радње, задруге или другох облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос. Рок за подношење захтева са бизнис планом је 20. маја ове године.

Када је реч о Субвенцијама за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима, оне се одобравају послодавцима који припадају приватном сектору са територије општине Алексинац ради запошљавања незапослених лица који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање – Службе Алексинац са пребивалиштем на територији општине Алексинац. Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе и износи 250.000 динара по лицу, односно 300.000 динара за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, младе до 30 година старости који су имали/имају статус детета без родитељског старања и жртве породичног насиља. Овај Јавни позив је отворен до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 31.августа.

Трећа мера су Јавни радови на којима се радно ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих и незапослени у стању социјалне потребе који се воде на евиденцији НСЗ Филијала Ниш служба Алексинац. Они се реализују у циљу очувања и унапређења радних способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац-извођач јавног рада са територије општине Алексинац, кога одређује НСЗ на основу јавног конкурса, а последњи рок за пријем пријава за учешће на Јавном конкурсу је 04. мај 2022. године.

Детаљне информације о јавним позивима заинтересовани могу пронаћи на сајту Националне службе за запошљавање https://www.nsz.gov.rs/…/javni-konkursi–aleksinac/8746…, у локалној филијали НСЗ-а или путем телефона 018/806-170.

Насловна фотографија: Илустрација (извор: Freepik.com)

Постави одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

5 × 3 =