Opština Aleksinac raspisala konkurse za udruženja i medije

Opštinsko veće opštine Aleksinac na današnjoj sednici donelo je odluku o raspisivanju više javnih poziva za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja građana u više oblasti. Za rad nevladinih organizacija u oblasti kulture biće izdvojeno 4.800.000 dinara, od čega će kulturno-umetničkim društvima pripasti 1.700.000, udruženjima u oblasti crkve i verskim zajednicama 700.000, dok će ostalim udruženjima iz kulture biti na raspolaganju 2.400.000 dinara. Za programe udruženja nacionalnih manjina iz budžeta će biti izdvojeno pola miliona dinara, dok je udruženjima građana u socio-humanitarnim oblastima, boračko-invalidske zaštite i penzionerskim udruženjima namenjeno 2.500.000 dinara. Javni poziv za podnošenje projekata i programa za sufinansiranje objavljen je na zvaničnom sajtu opštine Aleksinac i na oglasnoj tabli u zgradi opštine, pa će zainteresovana udruženja svoje zahteve, na propisanom obrascu, moći da podnose u narednih 15 dana, odnosno do isteka zakonskog roka.

Većnici su podržali i odluku o raspisivanju javnog poziva za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Aleksinac radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti informisanja za 2017. godinu u visini od pet miliona dinara. Rok za prijavljivanje medijskih projekata počeće nakon objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu „Narodne novine“, kada će se istovetni tekst pojaviti i na zvaničnom sajtu opštine Aleksinac.

Načelnik odeljenja za opštu upravu i društvene delatnosti Dragan Jovanović upoznao je članove opštinske vlade da se raspodela sredstava sportskim organizacijama od ove godine odvija po novim zakonskim rešenjima. Sportskim udruženjima je 20. januara upućeno obaveštenje i oni su do 5. februara svoje programske potrebe mogli da iskažu preko Opštinskog sportskog saveza. Ova organizacija svoje mišljenje dostavlja komisiji za raspodelu sredstava, koja pak predlaže Opštinskom veću da donese konačnu odluku za dodelu para.

Opštinska vlada je usvojila i izmene i dopune Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi, koja predviđa povećanje i smanjenje službenika na pojedinim radnim mestima. Kako je objasnio načelnik Opštinske uprave Dejan Milošević, najnovija promena je posledica preuzimanja radnika iz nekadašnje Direkcije. Nakon što su zaposleni u tom preduzeću postali činovnici u opštinskoj upravi, dva radnika su prešla da rade u Centar za kulturu i umetnost. Po Miloševićevim rečima Opštinska uprava po najnovijoj sistematizaciji bi imala jedno radno mesto manje, što je ukupno 114, pošto je predviđeno upošljavanje još jednog administratora GIS-a u Opštinskoj upravi.

Članovi Opštinskog veća su usvojili i tromesečni izveštaj za prošlu godinu Javnog preduzeća za puteve i stambeno-komunalnu delatnost. U poslednja tri meseca 2016. godine ovo preduzeće je poslovalo pozitivno i prihodovalo nešto više od 82 miliona dinara. Računajući troškove preduzeća od preko 81 miliona dobit za taj period iznosio je oko 330.000 dinara. Većnici su dali i saglasnost Preduzeću za puteve na uvećanje cena održavanja i postavljanja horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije, koje će biti veće za 2,4%. Prvi put ove godine ovom preduzeću povereni su i poslovi na održavanju stambenih zgrada i poslovnih objekata, pa je shodno tome, uz konsultaciju određenih opštinskih službi, formiran i cenovnik usluga koji je podržan na današnjem veću.

Opštinska vlada na današnjoj sednici dala je i saglasnost na više cenovnika Javnog preduzeća Komunalne usluge. Po rečima direktora ovog preduzeća Budimira Markovića, cene usluga javne higijene, održavanja javnih zelenih površina, iznošenja smeća, organizovanog sakupljanja i neškodljivog uklanjanja životinjskih leševa i hvatanja pasa i mačaka lutalica su ostale nepromenjene od 2012. godine. Cene održavanja ulične rasvete zavisiće od cena repro materijala, a ubuduće kod hitnih intervencija izvršiocu usluga kao trošak priznaće se kilometraža odlaska na teren i angažovanje radnika u tom periodu.

Na današnjoj sednici opštinskog veća podržano je i osam vansudskih poravnanja sa građanima koje su ujeli psi lutalice. Svaki pojedinac za pretrpljenu štetu dobiće 43.000 dinara iz budžeta opštine, što je ukupno 344.000 dinara.

Постави одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

1 × 1 =