Detaljna regulacija Žitkovca

Još dva dana za primedbe

Još dva dana traje javni uvid za dva dokumenta na koje građani mogu da daju sugestije i primedbe. Do trećeg februara će u Opštinskoj upravi, odnosno u holu, biti izloženi nacrti planova, a informacije se mogu dobiti u kancelariji broj 18 u vremenu od 8 do 12 časova.

Radi se o Nacrtu plana detaljne regulacije radne zone „Žitkovac” u Žitkovcu i Nacrtu plana detaljne regulacije sistema za navodnjavanje aleksinačkog polja.

Zainteresovana lica mogu, tokom uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Odeljenju za urbanizam i imovinsko pravne poslove, Odseku za urbanizam, saobraćaj, stambeno komunalnu delatnost i zaštitu životne sredine preko pisarnice najkasnije do 3. februara 2022. godine.

Što se tiče radne zone cilj izrade Plana je definisanje detaljne namene zemljišta po celinama i zonama, a povod je proširenje postojeće i radne zone Žitkovac, aktiviranje neizgrađenog građevinskog zemljišta i uvažavanje stečenih urbanističkih obaveza radi stvaranja uslova za razvoj malih i srednjih preduzeća, skladišnih kapaciteta, biznis inkubatora sa pratećim, kompatibilnim sadržajima u uslovima obavezne zaštite okruženja od negativnih uticaja planiranih privrednih aktivnosti.

Cilj i zadatak izrade Plana detaljne regulacije sistema za navodnjavanje aleksinačkog polja je definisanje trase sistema i stvaranje uslova za izdavanje dozvole za izgradnju sistema sa pratećim objektima za navodnjavanje aleksinačkog polja.

Postavi odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

14 + 3 =