ЈКП „Комуналне услуге” огласило две лицитације

Јавно комунално предузеће „Комуналне услуге” Алексинац обавештава заинтересоване грађане да ће 20. марта од 11 сати одржати продају путем усменог јавног надметања, односно лицитације, робу одузету у поступку извршења.

Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица која најкасније до дана који претходи дану спровођења лицитације уплате на текући рачун ЈКП “Комуналне услуге” Алексинац или на благајни Предузећа, на име депозита, износ од 10% од утврђене почетне продајне цене робе која је предмет продаје на лицитацији и о томе поднесу доказ комисији за спровођење лицитације. Представници правних лица која учествују на лицитацији морају имати уредно пуномоћје издато од правног лица које заступају, а које предају комисији за спровођење лицитације.

При спровођењу лицитације свака следећа понуда купопродајне цене мора за најмање 1.000,00 динара бити већа од претходне.

Такође, истог дана и у истом термину биће спроведена и друга лицитација основних средстава овог предузећа.

И за ову лицитацију важе исти услови као и за предходну, стим да при спровођењу ова лицитације свака следећа понуда купопродајне цене за основна средства од редног броја 1. закључно са редним бројем 3. мора за најмање 5.000,00 динара бити већа од претходне, а за основно средство под редним бројем 4. мора за најмање 1.000,00 динара бити већа од претходне понуде.

Лицитације ће бити спроведене на простору бившег ауторемонта у улици Проте Стевана Димитријевића бб у Алексинцу где се средства и налазе, а која се могу разгледати сваког дана, уз претходну најаву стражару.

Додатна обавештења у вези са лицитацијом могу се добити код Стошић Дејана, с позивом на телефон број 018/808-304.

Постави одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

9 + ten =