Danas zasedala Opštinska vlada

Članovi Opštinskog veća su na današnjoj sednici razmatrali više pitanja iz delokruga svog odlučivanja kao i odluke za koje daju mišljenje, a konačno usvajanje je u nadležnosti  lokalne skupštine.

Zeleno svetlo je dobio Plan detaljne regulacije sistema za navodnjavanje aleksinačkog polja kojim su precizirana urbanistička i pravna rešenja za gradnju objekta pomoću kog bi se u dva kraka nalivale oranice u katastarskim opštinama Bovan, Bradarac, Rutevac i Vukašinovac. Jedan bi išao pravcem puta „Mali Cvetˮ – Rutevac, a drugi iznad brane, gde bi se voda dopremala pumpama, pa naniže. Ovim sistemom biće obuhvaćeno polje iznad auto-puta.

Data je i saglasnost na Plan detaljne regulacije radne zone „Žitkovacˮ koji obuhvata 144 hektara i kojim se detaljno definiše namena zemljišta po celinama i zonama. Tako se stvaraju preduslovi za gradnju infrastrukture i objekata raznih namena.

Pozitivno su ocenjeni i Pravilnici o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova i to putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i ugradnju termičkog omotača i slično. Ovim dokumentima definisani su uslovi za korisnike sredstava, kao i njihov iznos. Novac će se dodeljivati putem javnog poziva, nakon što pravilnici budu konačno usvojeni.

Opštinska vlada je podržala i predlog mreže Predškolske ustanove „Laneˮ za školsku 2022/2023 godinu koju čini sedam celodnevnih grupa dece od jedne do tri godine, šest u Aleksincu i jedna u Žitkovcu, 20 celodnevnih grupa koje obuhvataju decu od dve godine do polaska u školu i 20 odeljenja pripremno predškolskog programa sa dnevnim radom od četiri sata. Tu su i dve igraonice u gradu. U narednoj školskoj godini doćiće do zatvaranja, zbog malog broja upisane dece, grupe pripremnog predškolskog programa u Prćilovici, Grejaču i Glogovici, a otvoriće se u Gornjem Suhotnu.

Opštinsko veće je dalo saglasnost na izmenu i dopunu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u ustanovama Centar za kulturu i umetnost i Ustanove za odmor i rekreaciju dece „Lipovacˮ, gde se sistematizuje radno mesto upravnik objekta.

Ovog puta je bilo na dnevnom redu samo nekoliko vansudskih poravnanja, tri za ujed pasa i jedno u oblasti ostvarivanje prava na troškove za odlazak učenika sa naše teritorije u školu na prostoru susedne opštine. Iz Opštinskog budžeta biće nadoknađeno po 23.000 dinara oštećenim osobama iz Žitkovca i Aleksinca, dok će jedan ujed pasa u Žitkovcu koštati opštinsku kasu 33.000 dinara.

Većnici su se saglasili i o mirnom rešenju sa roditeljem jednog deteta koje iz sela Vrelo putuje u Miljkovac gde pohađa osnovnu školu, to jest o nadoknadi troškova puta koje po zakonu i pripada.

Postavi odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

10 + four =