Savet za zdravlje

Više usmenih nego pisanih žalbi pacijenata

Iako zdravstvo ima sve veću ulogu u životima građana opštine Aleksinac, s obzirom da je stanovništvo u proseku sve starije, u protekloj godini bilo je svega 27 pisanih prigovora upućenih na adresu Savetnika za zaštitu prava pacijenata, pravnika Dragana Mihailovića. Znatno veći broj žalbi upućen je telefonskim pozivom, odnosno pacijenti su svoje probleme zaštitniku saopštavali usmeno.

Savetnik za pacijente
Savetnik Dragan Mihailović 

Od pristiglih prigovora, po oceni savetnika, osnovanih je bilo 19, neosnovanih sedam, a jedan predmet ustupljen je nadležnom organu na odlučivanje. Pretežno, tačnije 21 žalba bila je podneta protiv Doma zdravlja, a šest protiv Opšte bolnice. To su ukratko osnovni podaci izneti u izveštaju za prošlu godinu o radu savetnika za zaštitu prava pacijenata, o kojem se razgovaralo i na današnjoj sednici Saveta za zdravlje opštine Aleksinac.

U ovom dokumentu precizirano je i na šta su se najviše žalili naši sugrađani. Kada je u pitanju Opšta bolnica, prema oceni savetnika, tri prigovora su bila osnovana, a isto toliko nije imalo utemeljenje. U izveštaju savetnika se navodi da u ovoj ustanovi, po broju žalbi, ne prednjači ni jedan organizacioni deo.

Sasvim drugačija slika je u Domu zdravlja gde je od 21 prigovora, 15 opravdano, pet neosnovanih, a jedan je ustupljen drugim nadležnim organima na odlučivanje. U ovoj ustanovi najveći broj žalbi, njih devet, odnosi se na rad Odeljenja za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece, odnosno na rad pedijatrije. Poražavajuće je i to što su svi bili opravdani. Kada je reč o ovom odeljenju konstatovano je i da je znatno veći broj žalbi upućen telefonskim putem i one su se najčešće odnosile na to što pacijenti ne mogu da dođu na red jer su lekari preopterećeni brojem pregleda. Savetnik za zaštitu prava pacijenata zaključuje da očigledno postoji manjak pedijatara i da oni pregledaju daleko veći broj pacijenata nego što je propisano, ali i da na samom odeljenju postoje loši međuljudski odnosi zaposlenih koji se odražavaju na odnos sa pacijentima.

Savet za zdravlje

Prvi put je bilo i prigovora na rad Službe za kućnu negu Doma zdravlja, ali iako je jedan prigovor okarakterisan kao opravdan, po mišljenju Savetnika, osnovni problem je manjak zdravstvenih radnika u toj službi. Protiv Odeljenja za zdravstvenu zaštitu žena, odnosno ginekološke ambulante u Domu zdravlja, podneta su tri prigovora od kojih je jedan bio osnovan, jedan neosnovan, a poslednji je ustupljen drugim organima na nadležno odlučivanje.

Interesantno da je prošle godine podnet i jedan prigovor protiv odluke zaštitnika prava pacijenata i on je prosleđen Savetu za zdravlje na drugostepeno odlučivanje.

Zaštitnik je još istakao da na rad privatnih apoteka i ordinacija nema prigovora, verovatno što u većini ovih objekata, po njegovom mišljenju, nisu istaknuta obaveštenja o pravima i zaštiti pacijenata, koja su obavezna.

Savet za zdravlje

Na današnjoj sednici usvojen je i izveštaj o radu Saveta za zdravlje opštine Aleksinac za 2018. godinu.
Odlučeno je i da se pokrene procedura za formiranje komisije čiji bi zadatak bio finansijska pomoć lečenja dece obolele od karcinoma koja nisu pokrivena redovnom zdravstvenom zaštitom. Predlog je da se sredstva obezbede od neutrošenih sredstava za vantelesnu oplodnju, a da li će ova ideja biti realizovana znaće se kada prođe sve zakonske procedure.

 

Postavi odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

fifteen − 7 =