Veće

Opštinsko veće: Podrška rebalansu budžeta i Rutevačkoj petlji

Opštinsko veće opštine Aleksinac je na današnjoj sednici podržalo prvi ovogodšnji rebalans opštinskog budžeta, kao i Plan detaljne regulacije obilaznice državnog puta drugog reda deonice Rutevac – Mali cvet, dokumente o kojima će konačnu reč dati odbornici lokalnog parlamenta na sednici 14. februara.

Izmene u budžetu za 2020. godinu nastale su najpre zbog toga što je na poziciji prenetih sredstava iz ranijih godina manje sredstava za skoro 29 miliona dinara. Pre svega, zbog toga što je izvršeno plaćanje radova za pešačku ulicu u prošloj godini u vrednosti od 20 miliona, a što je prvobitno bilo planirano za ovu godinu. Rebalansom su predviđeni i veći prihodi od poreza na zarade za oko tri odsto, pa bi ona iznosila 456 miliona dinara. Novim izmenama planirano je da budžet opštine Aleksinac u ovoj godini bude oko milijardu i 445 miliona dinara, a činiće ga tekući prihodi i primanja u visini od oko milijardu i 297 miliona dinara, sopstveni prihodi budžetskih korisnika nešto manje od 25 miliona dinara i preneta sredsta iz ranijeg perioda 123 miliona i 679 hiljada dinara.

Kada je u pitanju rashodovna strana, sredstva za mesne zajednice povećana su za oko dva miliona dinara, pa će za njihove aktivnosti i funkcinisanje biti izdvojeno nešto više od 23,5 miliona dinara. Tri i po miliona dinara biće izdvojeno za završetak izgradnje Nivea dečjeg igrališta, kao i za uređenje prostora oko ovog objekta.

Obilaznica

Završetkom plana detaljne regulacije obilaznice Rutevac – Mali Cvet, koji su većnici podržali i čije se usvajanje očekuje na narednoj sednici Skupštine opštine Aleksinac, aleksinačka lokalna samouprava okončala bi sve svoje obaveze kada je u pitanju izgradnja ovog državnog puta. Dinamika njegove gradnje zavisiće od sredstava koja se izdvoje na republičkom nivou i od aktivnosti republičkih preduzeća u ovoj oblasti. Prema nekim procenama koje su se mogle čuti, ova godina bi prošla u usvajanju dokumenata i otkupu neophodnog zemljišta za realizaciju ovog putnog pravca. Ovaj put nije namenjen za kretanje poljoprivrednih mašina, pa bi se njegovom gradnjom pravila i paralelna saobraćajnica koja bi služila poljoprivrednicima za odlazak do njiva i povratak sa njih.

Veće je iz svoje nadležnosti usvojilo i program korišćenja Fonda za zaštitu životne sredine za ovu godinu u visini od skoro 4,6 miliona dinara, a od ovog novca, dva miliona će biti utrošen za uklanjanje neuređenih deponija, nešto više od dva miliona za pražnjenje posuda za odlaganje otpada na obalama vodotokova, a pola miliona dinara za izradu projektno tehničke dokumentacije za izbor i uređenje lokacija za postavljanje zajedničkih kontejnera u naseljima.

Opštinska vlada je dala saglasnost na zaključivanje vansudskog poravnanja sa šestoro građana koji su imali štete usled ujeda pasa lutalica i to njih četvoro iz Prćilovice i po jedan iz Žitkovca i Tešice. Ovim oštećenim licima, osim u jednom slučaju, kada je isplaćeno 33 hiljade dinara, pripala je odšteta od 23 hiljade dinara.

 

Postavi odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

18 + two =