Vreme je za zaštitu šljivika

Na području Nišavskog okruga, zasadi šljiva se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi drugo opadanje plodova.

Vizuelnim pregledom zasada šljiva, stručnjaci Poljoprivredno stručne i savetodavne službe Niš, registrovali su prisustvo položenih jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U toku je polaganje jaja i početak piljenja larvi prve generacije ove štetočine.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se primena nekog od insekticida: Tonus ekstra (a.m. acetamiprid) 0,02-0,025% – delovaće i na lisne vaši (Aphididae), ukoliko su prisutne u zasadu ili Decis 2,5 EC, Konfuzija, Poludž (a.m. deltametrin) 0,05% ili Negan ME (a.m. lambda-cihalotrin) 0,005% ili Grom (a.m. lambda-cihalotrin) 0,03%.

U cilju zaštite formirane lisne mase šljive koja je osetljiva na infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophilla) preporučuje se samo u slučaju najave padavina primenom nekog od fungicida: Merpan 50 NJP, Captan 50 NJP, Mestod 480 SC, Capi (a.m. kaptan) 0,2-0,3%.

Postavi odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

5 × three =