Većnici usvojili izveštaj o prihodu i rashodu u opštinskoj kasi

Članovi Opštinskog veća opštine Aleksinac su na današnjoj sednici usvojili izveštaj o prihodu i rashodu u opštinskoj kasi u prvoj polovini godine. U prvih šest meseci ostvaren je javni prihod iz budžetskih izvora od oko 527 miliona dinara ili oko 44 posto u odnosu na godišnji plan. Predsednik opštine Nenad Stanković je kazao da je nešto manje ostvarenih prihoda od planiranih karakteriše prvu polovinu godine i smatra da izvršenje budžeta u ovom periodu ide po planu.

Većnici su usvojili i odluke o usklađivanju osnivačkog akta javnih preduzeća „Komunalne usluge“, „Vodovod i kanalizacija“ i „Preduzeća za puteve i stambeno-komunalnu delatnost“. Pre usvajanja odluka, predstavnica „Komunalnih usluga“ je upozorila veće da u osnivačkom aktu nije jasno definisan osnivački novčani i nenovčani kapital osnivača, to jest opštine, i šta je trenutna imovina samog preduzeća, kao i da nisu navedene sve delatnosti koje su im poverene da obavljaju. Ona je dodala da je to bitno pored ostalog i kod upisa podataka u Agenciji za privredne registre.

Sekretar SO Aleksinac Dragan Milojević je objasnio da povereni poslovi ne treba da stoje u osnivačkom aktu, da je definisanje imovine mukotrpan posao koji ne može da se završi do isticanja roka za preregitraciju, a da pojedini članovi osnivačkog akta naglašavaju imovinu osnivača.

Opštinska vlada dala je i saglasnost na Plan zimskog održavanja opštinskih puteva, ulica i javnih površina u Aleksincu za period od 15. novembra ove godine do 31. marta sledeće godine. Zeleno svetlo veća dobile su izmene i dopune Statuta biblioteke „Vuk Karadžić“ u Aleksincu po kojima direktor ustanove može biti imenovano lice koje ima visko obrazovanje, položeni stručni ispit i najmanje pet godina radnog iskustva u struci. Isti uslovi važe i za v.d. direktora. Na ovoj sednici usvojen je i Izveštaj o radu Predškolske ustanove „Lane“ za prošlu školsku godnu, a data je i saglasnost na godišnji plan rada za sledeću školsku godinu.

Predsednik opštine Nenad Stanković većnicima rekao da je ustanova ove godine uspela da realizuje višedecenijsku ideju o proširenju kapaciteta u samom Aleksincu, u Mišićevoj ulici. Direktorka „Laneta“ Violeta Popović je istakla da su se dogradnjom kapaciteta stvorili uslovi za pružanje usluga za još 110 predškolaca, a upis će početi kada se dobije saglasnost za zapošljavanje novih radnika.

O svim ovim dokumentima, da bi ona postala validna, moraće da se izjasni i SO Aleksnac najverovatnije na sednici koja će biti održana krajem sledeće sedmice.

Opštinsko veće je podržalo izmenu raspodele sredstava opredeljenih za finansiranje udruženja građana u oblasti fizičke kulture, pa je zbog prelaska u veći rang takmičenja dodatno dodelila po 150.000 dinara klubovima Crvena zvezda iz Gornjeg Ljubeša i Jedinstvau iz Grejača, dok je Odbojkaški klub Aleksinac dobio 230.000 dinara. Novom preraspodelom bez sredstava ostalo je nekoliko fudbalskih klubova koji su prešli u niži rang tamičenja ili su prestali da se takmiče, tako da na ovoj poziciji u budžetu nije došlo do promena.

Većnici su odbacili žalbu Dragana Brzakovića iz Aleksinca koju je podneo zbog navodnog „ćutanja uprave“, odnosno nedonošenja rešenja od strane komunalnog inspektora po određenom zahtevu. U obrazloženju o odbacivanju žalbe kaže se da je utvrđeno da je odeljenje za inspekcijske poslove postupilo po zahtevu žalioca. I ova sednica opštinske vlade nije prošla bez vansudskog poravnanja sa građanima koji su doživeli ujed pasa lutalica, ali ovog puta se radilo samo o jednom slučaju.

Постави одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

11 + 15 =