Упознајте се са новим Просторним планом

Општинска управа Општине Алексинац, односно Одељење за урбанизам и имовинско правне послове – одсек за урбанизам, саобраћај, стамбено комуналну делатност и заштиту животне средине објавио је јавни увид у Нацрт Просторног плана општине Алексинац и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана општине Алексинац за период 2022 – 2032. године.

Новим Просторним планом jе обухваћено целокупно административно подручје општине Алексинац (сва насеља), чија површина износи 703,05 километара квадратних, и њиме се дефинишу новине садржане у одредбама Закона о планирању и изградњи, које се односе на садржину просторног плана и обавезу израде уређајних основа за села која немају донет плански документ, односно за села за која није предвиђена израда планског документа, чиме ће се створити услови за равномерни развој села, као и за издавање локацијских услова, грађевинских дозвола и одобрења за изградњу.

За сва насеља постоје израђене уређајне основе које се могу видети у броју 18. у згради Општинске управе оштине Алексинац у Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове као и на интернет страници општине Алексинац.

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми, општинској управи у току трајања јавног увида, закључно са 22. септембром, а сви који поднесу примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити.

Јавна презентација планског документа биће одржана у уторак, 5. септембра са почетком у 13 часова, док ће јавна седница комисије за јавни увид бити одржана по завршетку јавног увида, у уторак, 3. октобра са почетком у 15.30 часова у Скупштинској сали општинске управе општине Алексинац.

Постави одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

16 + 9 =