Detaljna regulacija Žitkovca

У току је Јавни увид у План детаљне регулације радне зоне „Житковац”

Јавни увид Нацрта плана детаљне регулације радне зоне „Житковац” у Житковцу, Општинска управа општине Алексинац организује у периоду од 5. јануара до 3. фебруара. Последњи дан јавног увида и подношења примедби је 3. фебруар 2022. године.

Нацрт Плана детаљне регулације je изложен у холу зграде Општинске управе, а информације о нацрту плана могу се добити у канцеларији број 18 у времену од 8 до 12 часова.

Заинтересована лица могу, током увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, Одсеку за урбанизам, саобраћај, стамбено комуналну делатност и заштиту животне средине преко писарнице најкасније до 3. фебруара 2022. године.

Detaljna regulacija Žitkovca

План се израђује за део подручја у обухвату Просторног плана Општине Алексинац („Сл. лист општине Алексинац” 4/11) и плански обухват износи око 137,85 хектара.

Циљ израде Плана је дефинисање детаљне намене земљишта по целинама и зонама; попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте; затим траса и капацитета за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, локација за које се обавезно израђује урбанистички пројекат или расписује конкурс, као и утврђивање правила уређења и правила грађења по зонама.

Повод за израду Плана је проширење постојеће и планиране радне зоне Житковац, активирање неизграђеног грађевинског земљишта и уважавање стечених урбанистичких обавеза ради стварања услова за развој малих и средњих предузећа, складишних капацитета, бизнис инкубатора са пратећим, компатибилним садржајима у условима обавезне заштите окружења од негативних утицаја планираних привредних активности.

У оквиру зоне планирају се значајна проширења комплекса за смештај компатибилних функција или изградњу додатних погона, који би заокружили производне процесе постојећих компанија, у циљу обезбеђивања квалитетне понуде грађевинских парцела за потенцијалне инвеститоре.

 

Постави одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

4 × 5 =