Sve bolja statistika NSZ-a u Aleksincu

Prema saopštenju o kretanju na tržištu rada u Nacionalnoj službi zapošljavanja Aleksinac, u maju mesecu ove godine registrovano je 4.955 lica na evidenciji, od toga nešto više od polovine su žene.

Prema statistici, nezaposlenost je u odnosu na poslednji mesec minule godine smanjena za 323 lica, a u odnosu na isti period – maj prošle godine, broj lica na evidenciji se smanjio za 18,4%, odnosno za 1.105 lica. U odnosu na predhodni mesec, u maju je 90 lica manje na evidenciji nego u aprilu 2022. godine.

I dalje najveće učešće u registrovanoj nezaposlenosti, prema trajanju nezaposlenosti, imaju lica koja na posao čekaju do jedne godine i oni čine skoro trećinu ukupno registrovanih na evidenciji, dok, posmatrano prema godinama starosti, najviše je lica od 45 do 49 godina i njih je nešto više od 13% od ukupnog broja.

Kada je reč o strukturi lica prema stručnoj spremi, na evidenciji nema većih odstupanja. Još uvek je najveći broj prijavljenih sa prvim stepenom i oni čine trećinu. Sa četvrtim stepenom je skoro četvrtina ukupnog broja evidentiranih, a u stopu ih prate procenti sa trećim stepenom stručne spreme.

Postavi odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

5 × three =