NSZ: Statistika u februaru slična minulim mesecima

Prema saopštenju o kretanju na tržištu rada u Nacionalnoj službi zapošljavanja Aleksinac, drugog meseca ove godine registrovano je 5.249 lica na evidenciji, od toga nešto više od polovine su žene.

Prema statistici, nezaposlenost je u odnosu na poslednji mesec minule godine ostala skoro ista, a u odnosu na isti period – februar prošle godine, broj lica na evidenciji se smanjio za skoro 12%. U odnosu na predhodni mesec, u februaru je za 34 lica manje na evidenciji nego u januaru 2022. godine.

I dalje najveće učešće u registrovanoj nezaposlenosti, prema trajanju nezaposlenosti, imaju lica koja na posao čekaju do jedne godine i oni čine trećinu ukupno registrovanih na evidenciji, dok, posmatrano prema godinama starosti, najviše je lica od 45 do 49 godina i njih je nešto više od 13% od ukupnog broja.

Kada je reč o strukturi lica prema stručnoj spremi, na evidenciji nema većih odstupanja. Još uvek je najveći broj prijavljenih sa prvim stepenom i oni čine skoro trećinu. Sa četvrtim stepenom je nešto više od četvrtine ukupnog broja evidentiranih, a u stopu ih prate procenti sa trećim stepenom stručne spreme

Postavi odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

17 + 17 =