Ново Упуство за такси превоз ускоро постаје обавезујуће

Такси превоз у нашој општини би убудуће требало да буде уређенији и подигнут на виши стандард, када је у питању путник. Таксисти ће новим Упутством, које ступа на снагу за неколико дана, бити у обавези да прибаве више евиденционих докумената. Евиденциони број, такси дозволу за такси возило, такси дозволу за такси возача и образац ценовника услуга ауто-такси превоза издаје Општинска управа – Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове.

Општинска управа општине Алексинац je донела Упутство којим се прописују садржина и облик ових образаца и начин њиховог издавања превозницима, који испуњавају прописане услове за обављање послова ауто-такси превоза.

Евиденциони број такси возила садржи више податка, као што су: грб општине Алексинац, евиденциони број такси возила, назив општине и заштитни број обрасца. Евиденциони број такси возила је израђен од папира, штампан на обрасцу правоугаоног облика, димензија 12 х 9 сантиметара, чија је позадина у основи беле боје, у виду налепнице са специјалним лепком за лако одлепљивање и поновно лепљење.

Такси дозвола за такси возило превозника садржи  редни број регистра, име и презиме предузетника и његов јединствени матични број грађана, односно назив и седиште правног лица, порески идентификациони број (ПИБ), адресу седишта радње односно пребивалишта предузетника, односно седишта правног лица, регистарску ознаку, марку и тип такси возила, број шасије возила, евиденциони број такси возила, датум издавања такси легитимације, заштитини број обрасца и назив такси удружења, уколико је предузетник односно привредно друштво или правно лице његов члан.

Такси дозвола за такси возача предузетника и такси возача запосленог код превозника садржи слеће податке: редни број регистра, фотографију возача ( 3 х 3,5 сантиметра), име и презиме и јединствени матични број грађана (ЈМБГ), адресу пребивалишта, датум издавања такси дозволе, заштитни број обрасца и назив превозника кoд кога је такси возач запослен.

Образац ценовника се доноси ради утврђивања елемената накнаде за обављање такси превоза, који садржи ценовник и који се као такав презентује кориснику такси услуга. Образац ценовника садржаће назив ценовника, редни број регистра и састоји се од табеларног и текстуалног дела. Он садржи назив услуге: вожња по километру, старт, минут чекања, долазак на адресу по позиву, превоз пртљага по комаду, фиксна цена превоза са локације од посебног интереса за општину Алексинац, уколико је локација одлуком јединице локалне самоуправе, утврђена као таква. Цене су изражене у динарима.

Ово упутство, обелодањено 12. децембра у Службеном листу општине Алексинац, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. Истог дана престају да важе одлуке из ове области донете 2013. и 2017. године

Казнене мере за непоштовање овог Упуства нису објављене у поменутом броју Службеног листа, као и ко ће их доносити. До почетка примене овог Упуства, Редакција ће покушати да се подробније обавести о овим питањима, као и о року за усклађивање пословања такси службе по новим прописима. Такође, пратићемо и реаговања таксиста.

Постави одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

nine + one =