Нова столарија и централно грејање упола цене

У току је Јавни позив Општине Алексинац за доделу бесповратних средстава домаћинствима за енергетску  санацију породичних кућа и станова на територији општине Алексинац за ову годину, а заинтересовани могу да предају пријаву до четвртка.

Удео средства подстицаја износи максимално 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а предмет суфинансирања обухвата неколико мера енергетске ефикасности и то:

Заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, уз максимални повраћај од 140.000 динара са ПДВ-ом.

Набавка и  инсталација котлова на природни гас, грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим уз максимални повраћај 85.000 динара са ПДВ-ом.

Набавка и  инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка) или замена постојећег ефикаснијим уз максималн субвенцију до 110.000 динара са ПДВ-ом.

Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора. Удео средства подстицаја и овде износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 120.000 динара са ПДВ-ом.

Набавка и уградњa топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће уз субвенцију од максимално 250.000 динара са ПДВ-ом.

Домаћинстава (за породичне куће и станове) не могу да конкуришу за више од једне мере енергетске ефикасности из овог одељка.

Укупно планирана средства које Општина заједно са средствима Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности додељује путем овог конкурса износе 6.225.000 динара.

Јавни позив је објављен на званичној интернет презентацији општине Алексинац и на огласној табли Општинске управе општине Алексинац, а отворен је закључно са даном 25.08.2022. године.

Попуњени, потписани и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти на писарници Општинске управе општине Алексинац, или препоручено поштом на адресу Општине Алексинац.

Постави одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

19 − 5 =