Корак ближе до ветроелектрана

Општинска управа расписала је Рани јавни увид у Планове детаљне регулације за изградњу ветроелектране„Брадарац” и ветроелектране „Мозгово” на територији општине Алексинац.

Органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката позивају се да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину као и да на захтев доставе услове за израду плана.

У току раног јавног увида прибављају се услови и други значајни подаци за израду планског документа од органа, посебних организација, ималаца јавних овлашћења и других институција.

Предмет раног јавног увида јесу основна концептуална планска развојна решења, која се не односе на услове, могућности и ограничења грађења на појединачним катастарским или грађевинским парцелама.

Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде планског документа, односно Одељење за урбанизам и имовинско правне послове Општинске управе општине Алексинац, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Рани јавни увид се организује у трајању од 15 дана, почев од 06. па до 21. фебруара ове године у просторијама Општинске управе општине Алексинац, канцеларија бр. 18,и то сваког радног дана од 8 до 12 часова.

Постави одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

six + 8 =