Opštinsko veće Aleksinac

Javna preduzeća stabilno posluju

Opštinsko veće opštine Aleksinac je na današnjoj sednici usvojilo izveštaje o radu nekoliko javnih preduzeća u prva tri meseca ova godine. Usvojeni dokumenti ukazuju da je tokom spomenutog perioda njihovo poslovanje bilo stabilno, uz različite finansijske uspehe.

U izveštaju JKP “Komunalne usluge” stoji da se ono nalazi u stabilnoj zoni poslovanja sa odličnim poslovnim performansama. Navodi se da je u pomenutom periodu ostvareno 80% planiranih prihoda, ali je bilo i manje rashoda, odnosno oko 77% od predviđenih sredstava. I u izveštaju JKP “Vodovod i kanalizacija” se ističe da je realizovana većina planiranih aktivnosti. Planirani prihodi kod ovog preduzeća ostvareni su sa indeksom od 0,74, ali je bilo i manje rashoda, pa je potrošeno nešto manje od 70% planiranih sredstava. U Vodovodu kažu da su na nešto manje ostvarenih prihoda uticale niske temperature u tom periodu, koje su uzrokovale manju potrošnju vode.

Miloš Milošević

Nepovoljni meteorološki uslovi uticali su i na poslovanje Javnog preduzeća za puteve i stambeno komunalnu delatnost, koje je u periodu zimskog održavanja saobraćajnica moralo da zaposli veći broj radnika na određeno vreme, međutim u istom periodu bilo je dosta dana bez snega, pa i manjeg broja intervencija koje bi se naplatile. I Putevi su imali manje prihoda i rashoda od planiranih, odnosno nešto manje od 70%. Kako je rekao Miloš Milošević, vršilac dužnosti direktora, preduzeće je u prvom tromesečju zabeležilo planirane gubitke, koji su posledica nekih kreditnih zaduženja i ranije stvorenih obaveza, ali se u drugoj polovini godine očekuje pozitivno poslovanje.

Opštinska vlada je podržala i novi cenovnik radova na redovnom održavanju atarskih puteva, koji je predložio Nadzorni odbor Javnog preduzeća za puteve. U ovoj godini, po pomenutom cenovniku, sat vremena efektivnog rada grejdera i većeg buldožera iznosiće pet hiljada dinara, a poslovi koje će za isto vreme obavljati manji buldožer koštaće 3.871 dinar.

Bbilioteka i CKU, ALeksinac
Većnici su dali saglasnost i na novi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Centra za kulturu i umetnost, kojim se predviđa preraspodela poslova bez novih zapošljavanja. Članovi vlade podržali su i izmene i dopune statuta Biblioteke “Vuk Karadžić” kojim se propisuje da direktor ove ustanove ima najmanje tri godine iskustva u struci uz položeni stručni ispit. Isti uslovi važiće i za vršioca dužnosti direktora. Konačnu reč o ovoj izmeni statuta daće osnivač, Skupština opštine Aleksinac.

Dobar deo dnevnog reda bio je uzurpiran tačkama o vansudskim poravnanjima sa građanima koje su ujeli psi lutalice, a nakon prihvatanja svih osamnest, opštinski budžet lakši je za skoro 800 hiljada dinara.

Постави одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

fourteen + 16 =