Blagi porast broja nezaposlenih

Prema saopštenju o kretanju na tržištu rada u Nacionalnoj službi zapošljavanja Aleksinac, u julu mesecu ove godine registrovano je 4.826 lica na evidenciji, od toga nešto više od polovine su žene.

Prema statistici, nezaposlenost je u odnosu na poslednji mesec minule godine smanjena za 8,65% ili za 457 lica. U odnosu na isti period – jul 2021., broj lica na evidenciji se smanjio za 909 lica ili 15,85%, a u odnosu na prethodni mesec-jun 2022. godine, broj lica na evidenciji se povećao za 19 lica.

Najveće učešće u registrovanoj nezaposlenosti i dalje imaju prema trajanju nezaposlenosti lica koja na posao čekaju do jedne godine i oni čine skoro trećinu ukupno registrovanih na evidenciji, dok posmatrano prema godinama starosti, najviše je lica od 55 do 59 godina i njih je nešto više od 13,55% od ukupnog broja.

Kada je reč o strukturi lica prema stručnoj spremi, na evidenciji nema većih odstupanja. Još uvek je najveći broj prijavljenih sa prvim stepenom i oni čine trećinu. Sa četvrtim stepenom je skoro četvrtina ukupnog broja evidentiranih, a u stopu ih prate procenti sa trećim stepenom stručne spreme.

Postavi odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

4 × four =