Veće

Većnici odlučili – strelcima po četiri hiljade

Na jutrošnjoj sednici Opštinskog veća, pred opštinskom vladom našao se dnevni red sa jednom tačkom i jednom dopunom. Većnici su bez polemike prihvatili Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Opštinskom pravobranilaštvu opštine Aleksinac. Kako su predlagači obrazložili, u Opštinskoj upravi trenutno je zaposlen 131 radnik, dok sistematizacija predviđa 142 radna mesta, a zbog zabrane zapošljavanja često se rade preraspodele radnih mesta. Iz tih razloga dolazi do čestih i brojnih izmena sistematizacije, pa se stekao uslov da jedan ovakav pravni akt bude prihvaćen u celini.

Jednoglasno je prihvaćena i dopuna dnevnog reda, odnosno zaključak da se iz opštinskog budžeta isplate naknade za rad strelaca na protivgradnim stanicama na teritoriji opštine Aleksinac. Njima će biti isplaćeno neto po četiri hiljade dinara, za svaki od šest meseci, koliko su angažovani. Kako na teritoriji naše optine postoje 23 protivgradne stanice, a svaku opslužuju po dva strelca, računica pokazuje da će za ovu namenu iz budžeta biti izdvojeno oko 2,5 miliona dinara.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen − 7 =