Суфинансирање уређаја за грејање, предност имају гас и топлотне пумпе

На званичној интернет страници Општине Алексинац данас је објављен Јавни позив за доделу бесповратних средстава у 2022. години за суфинансирање спровођења мера смањења загађења ваздуха на територији општине Алексинац пореклом из индивидуалних ложишта.

Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Општине Алексинац у 2022. години за спровођење овог Јавног позива опредељена су средства у укупном износу од 3.000.000 динара, којима ће се суфинансирати мера замене постојећих ефикаснијим уређајима за грејање и то искључиво за етажно или централно грејање.

У циљу постизања што већег смањења загађења ваздуха, приликом утврђивања мера, због својих карактеристика у погледу емисије загађујућих материја у ваздуху, фаворизовани су уређаји на гас и топлотне пумпе, у односу на уређаје на пелет.

У том смислу за уређаје на пелет дата су ограничења да котао на пелет или етажна пећ на пелет, морају бити такви да као енергент користе искључиво пелет степена искористивости од најмање 90%, као и да се неће одобравати средства за набавку комбинованих уређаја који као енергент користе чврсто гориво. Такође је утврђена и обавеза да подносилац пријаве за уређаје на пелет мора доставити потврду да не постоји могућност прикључења на дистрибутивну мрежу природног гаса, коју издаје предузеће овлашћено за снабдевање и дистрибуцију природног гаса.

Суфинансирају се искључиво трошкови набавке конкретног уређаја за етажно или централно грејање, односно не узимају се у обзир остали трошкови (транспорт, уградња, додатна опрема и материјали, прикључење на дистрибутивну мрежу природног гаса и слично). Није прописан произвођач уређаја. Добављач уређаја мора бити правно лице или предузетник.

Усвојен је концепт рефундације средстава за уређаје које подносиоци захтева купе по објављивању Јавног позива, односно у току Јавног позива, као и за претходно купљене уређаје у 2022. години. Достављају се рачуни за купљене уређаје. Предрачуни се неће прихватати.

Осим обавезне документације која се односи на купљени уређај и стамбени објекат који се истим опрема (стамбено-пословни објекти нису обухваћени Јавним позивом), предвиђено је опционо достављање документације за додатно бодовање по основу социјално економског статуса, као и опционо достављање документације за додатно бодовање по основу извршене рециклаже претходно коришћеног уређаја за грејање.

Конкурс је отворен до 11. септембра 2022. године, а цео текст конкурса можете да погледате на сајту Општине Алексинац.

Фотографије: Илустрација (извор Гугл).

Постави одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

eight + eight =