Јавни радови – шанса за привремено запослење

У оквиру спровођења мера активне политике запошљавања Национална служба за запошљавање, у сарадњи са Општином Алексинац, расписала је Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2024. години.

Јавни рад спроводи послодавац – извођач јавног рада са територије општине Алексинац, кога одређује Национална служба за запошљавање, а право учешћа на конкурсу имају јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге и удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.

Јавни радови се могу спроводити у областима социјалне заштите и хуманитарног рада, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре, одржавања и заштите животне средине и природе, а максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.

На поменутним јавним радовима могу се ангажовати незапослена лица из категорије теже запошљивих и незапослени у стању социјалне потребе са евиденције Националне службе, односно лица без основног образовања и завршене средње школе, млади до 30 година старости без радног искуства, жене, а посебно жене из мање развијених и девастираних подручја, особе са инвалидитетом, Роми и Ромкиње, корисници новчане социјалне помоћи и других услуга социјалне заштите, лица старости 50 и више година, дугорочно незапослена лица која посао траже дуже од 12 месеци, а посебно незапослена лица која посао траже дуже од 18 месеци, самохрани родитељи и супружници из породице у којој су оба супружника незапослена.

Ангажованим лицимна на Јавним радовима биће исплаћена накнада по уговору о привременим и повременим пословима  у висини до 30.000 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова.

Пријава за спровођење јавног рада подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту спровођења јавног рада, непосредно, путем поште или електронским путем. Последњи рок за пријем пријава за учешће на Јавном конкурсу је 20. јул 2024. године.

Информације о јавном конкурсу могу се добити у просторијама Националне службе, или на сајту www.nsz.gov.rs

Постави одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

eleven − 6 =