NSZ

U opštini oko 7.000 nezaposlenih

Poslednjeg dana februara na evidenciji Službe zapošljavanja na teritoriji aleksinačke opštine, registrovana su 7.064 nezaposlena lica, što je u odnosu na decembar 2017. povećanje nezaposlenosti za 1,70% ili za 118 lica, a u odnosu na januar ove godine za 41 lice. S druge strane, ohrabruje podatak da je u odnosu na februar prošle godine broj lica na evidenciji smanjen za 130 lica ili 1,81%.
Od ukupnog broja lica na evidenciji, više od 12 meseci, što se smatra dugotrajnom nezaposlenošću, na posao čeka 71,45% ili 5.047 lica, od čega je 49,14% ili 2.480 žena.
Prema starosnoj strukturi, najveće učešće u registrovanoj nezaposlenosti imaju lica od 40 do 44godine, ukupno 888 evidentiranih ili 12,57 odsto, a najmanje je onih između 15 i 19 godina224 lica.
Kada je u pitanju obrazovna struktura, na evidenciji i dalje dominiraju lica sa najnižim stepenom stručne spreme. Trenutno u ovoj kategoriji na posao čeka 2121 lice. Sa četvrtim stepenom registrovano je 1800, visokoobrazovanih 587, a na posao čeka i jedno lice sa osmim, odnosno najvišim stepenom stručne spreme.

 

Postavi odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

5 × 3 =