Анкета

1. Na koji način nas pratite?
×

2. Kojim lokalnim medijima verujete?
×

3. Koje rubrike u našem mediju najviše pratite?
×

4. O čemu biste želeli više da čitate?
×

5. Kada najčešće koristite sredstva informisanja?
×