glodari

Akcija suzbijanja glodara

Opštinska uprava opštine Aleksinac u saradnji sa preduzećem „Sanit M&M” iz Niša počinje sutra akciju sistematske deratizacije koja će se odvijati u dve faze.

glodari Prvom fazom predviđeno je postavljanje zatrovanih mamaka na priobalju reke Moravice, na levoj obali, nizvodno od mosta u ulici Knjaza Miloša do uliva kraka gradske kanalizacije, a na desnoj, nizvodno od mosta u Ustaničkoj do uliva glavnog kolektora gradske kanalizacije. Ova akcija podrazumeva i postavljanje mamaka u kanalizacionim šahtama u užem gradskom jezgru i ulicama koje gravitiraju reci Moravici i u naselju Aleksinački Rudnik kao i u podrumskim prostorijama stambenih zgrada u gradu i na Aleksinačkom Rudniku. Prva faza bi, kako se očekuje, trajala do 30. maja.

glodari U drugoj fazi, koja bi se odvijala od 4. do 8. juna, predviđeno je postavljanje mamaka u individualnim domaćinstvima u Aleksincu, na Aleksinačkom Rudniku i u nehigijenskom delu naselja u Prćilovici sa neposrednim okruženjem. Ukoliko bude potrebe za dopunom do predviđenog broja individualnih domaćinstava, odnosno do utroška predviđene količine mamaka biće obuhvaćeni i delovi naselja Žitkovac i Prćilovica u ulicama koje se nalaze duž bare.

glodari Da bi se akcija na suzbijanju glodara uspešno realizovala i izbegle nepoželjne posledice, apeluje se na građane da omoguće operativcima preduzeća „Sanit M&M” pristup prostoru u kome se vrši postavljanje zatrovanih mamaka, da ne diraju postavljeni otrov i da posebno vode računa da deca i domaće životinje ne dođu u dodir sa mamcima.

glodari‒ Ukoliko dođe do oštećenja zdravlja, svaki pojedinac će snositi odgovornost za sebe, roditelji za decu, kao i svaki sopstvenik za svoje domaće životinje – kaže samostalni stručni saradnik za zaštitu životne sredine u Opštinskoj upravi, Vladimir Nikodijević i naglašava, da u slučaju neželjenog konzumiranja ovog preparata, kao protivotrov koristiti vitamin K1.

U slučaju ekstremno nepovoljnih vremenskih prilika aktivnosti se pomeraju za prvi naredni dan sa povoljim prilikama za izvođenje akcije.

 

Ostavi odgovor

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 − eleven =