Savet za saobraćaj

Polovina pružnih prelaza oštećena

Na današnjoj sednici Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima opštine Aleksinac najviše je bilo reči o stanju pružnih prelaza u našoj opštini. Pred ovim telom našla su se dva izveštaja, Policijske stanice Aleksinac i Opštinske uprave, odnosno Odeljenja za inspekcijske poslove.

pružni Predstavnici ministarstva unutrašnjih poslova, tačnije Policijske stanice u Aleksincu krajem prošle godine obišli su 18 pružnih prelaza, koliko ih je na teritoriji naše opštine. Tom prilikom izvršen je uvid u stanje saobraćajne signalizacije i utvrđeno je da na pojedinim prelazima nedostaje određena signalizacija. Na nekima je stara i dotrajala ili je pak došlo do okretanja pojedinih znakova, zbog čega nisu dovoljno uočljivi.

To stoji, pored ostalog, u izveštaju koji je danas predočen na sednici Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima opštine Aleksinac.

U istom dokumentu, za devet pružnih prelaza, detaljno su navedeni uočeni problemi i obično se radi o nedostatku ili dotrajalosti saobraćajnih znakova, a na pojedinim prelazima ne radi zvučna ili svetlosna signalizacija. Na području opštine Aleksinac pored pružnih prelaza koji su u nivou pruge, postoje i tri podvožnjaka. Od toga 16 prelaza je sa polubranicima i automatskom regulacijom, jedan prelaz sa branicima gde se regulisanje vrši mehanički i on se nalazi u naselju Grejač, dok je u Gornjem Ljubešu jedan prelaz bez branika i on je najkritičnija tačka.

Sličan je izveštaj Odeljenja za inspekcijske poslove Opštine Aleksinac, ali za pojedine prelaze dati su i konkretni predlozi o njihovoj rekonstrukciji. Osim konstatacije da je na prelazu u Srezovcu oštećena rampa sa jedne strane puta, komisija je mišljenja da treba obaviti kompletno saniranje sa zamenom uređaja i da se postavi video nadzor zbog čestog uništavanja opreme. Za prelaz u Gornjem Ljubešu preporuka je da se postave branici ili polubranici i da se ugradi signalizacija koja upozorava na njihovo spuštanje. Ova komisija je takođe konstatovala da je oprema na prelazu u Grejaču veoma stara, iskrivljena i oštećena pa se predlaže potpuna rekonstrukcija.

Održavanje znakova i signalizacije oko pružnih prelaza je u nadležnosti opštine i železnice. Lokalna samouprava vodi računa o pristupnim znakovima, dok železnica brine o obeležjima na samom pružnom prelazu. Na sednici Saveta je rečeno da će Opština Aleksinac u najkraćem roku raspisati nabavku i obaviti zamenu oštećenih i dotrajalih znakova, a da je železnici upućen zahtev da saniraju pružne prelaze na ovom području. Lokalna samouprava već uplaćuje značajnu sumu železnici na ime održavanja tih prelaza i očekuje od nje, kao subjekta koji gazduje prugama, da u što skorijem periodu počne sa rekonstrukcijom pružnih prelaza.

Savet za saobraćaj

Savet za bezbednost saobraćaja na putevima je prihvatio i zahtev Osnovne škole „Vuk Karadžić” u Žitkovcu da se postavi zaštitna ograda u sporednoj ulici ispred školskog dvorišta. Ona bi omogućila bezbedno kretanje đaka do glavne ulice koja je već ranije uređena. Na ovom zaseanju doneta je i odluka o raspisuvanju javne nabavke za uređenje zone škole u Tešici, a donete su odluke o raspisivanju javne nabavke za izbor izrađivača projekata oko uređenja zona škole u Vukašinovcu i Loćiki. Škola u Tešici je sedma obrazovna ustanova na području opštine gde se uređenje saobraćaja finansira sredstvima Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima opštine Aleksinac, odnosno iz budžeta opštine Aleksinac.

Na Savetu je odlučeno da se raspiše i javna nabavka za izradu tipskog projekta koji se odnosi na uređenje zona škola koje nisu pored glavnih puteva, odnosno koje su u seoskim ulicama.

 

Postavi odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

1 + 16 =