Veće

Iz budžeta strelcima mesečno četiri hiljade

Prve dve tačke dnevnog reda današnje sednice Opštinskog veća odnosile su se na budžet. Većnici su najpre razmatrali i usvojili odluku o završnom računu opštinskog budžeta za prošlu godinu.

Prema ovom dokumentu, ukupni prihodi i primanja budžeta opštine iznosili su nešto više od milijardu i 151 milion dinara, što podrazumeva da je realizovano nešto više od 97% planiranog. Od poreza na zarade prihodovano je nešto više od 347 miliona i 450 hiljada dinara, što znači da je ostvareno oko 103% godišnjeg plana. Kao najznačajniji u strukturi javnih prihoda navedeni su nenamenski transferi iz Republike koji iznose preko 498 miliona 160 hiljada dinara.

Veće

Nakon ove tačke, usvojena je i odluka o izmenama u budžetu za ovu godinu kojom se vrši usklađivanje prenetih planiranih sredstava iz 2017. godine za projekte koji će biti završeni ove godine. Umesto prvobitnih predviđenih oko sto miliona, sada će biti preneto iz prošlogodišnjeg u ovogodšnji budžet oko 187 miliona dinara.

Strelci 

Prema usvojenom zaključku o isplati naknade za rad strelcima na protivgradnim stanicama, njima će mesečno biti isplaćivano po četiri hiljade dinara. Članovi veća dali su saglasnost na izveštaj o radu Opštinske uprave u prošloj godini, a potom su usvojeni i izveštaji ustanova čiji je osnivač opština Aleksinac (OTIS, Centar za kulturu i umetnost, biblioteka „Vuk Karadžić”, Gradsko pozorište „Teatar 91” i Ustanova za odmor i rekreaciju dece „Lipovac”).

Veće
Direktori javnih ustanova

Na sednici je usvojeno rešenje o formiranju Mobilnog tima za socijalnu inkluziju Roma koji će biti zadužen za realizaciju mera i aktivnosti koje su predviđene Operativnim planom za period jun – decembar 2018. godine.

Zgrada MNRL u vlasništvu opštine 

Usvajanjem odluke o prenosu nepokretnosti iz javne svojine Republike u javnu svojinu Opštine Aleksinac, lokalnoj samoupravi će bez naknade pripasti prostor koji duži niz godina koristi Društvo za pomoć mentalno nedovoljno nerazvijenim licima. Na ovaj način Društvo će i nadalje nesmetano koristiti zgradu, a lokalna samouprava stiče investitorska prava za izgradnju i dogradnju prostorija za rad dnevnog boravka.

Nakon današnje sednice, Opštinska organizacija za turizam i sport raspolagaće prostorom ispod tribina stadiona za male sportove. Taj prostor površine oko 215 kvadratnih metara koristiće aleksinački klubovi parternih sportova, a svečano otvaranje zakazano je za utorak, 5. jun.

Polovinu dnevnog reda današnje sednice činile su tačke koje su se odnosile na vansudska poravnanja sa građanima koje su ujeli psi lutalice. Na ime obeštećenja građana, iz opštinske kase biće izdvojeno preko 700 hiljada dinara.

 

Postavi odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

six − two =